Regulamin konkursu „#wygrajhigienizację”

Regulamin konkursu pt. “#wygrajhigienizację ” (dalej: „Regulamin”) § 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pt. “#wygrajhigenizację” (dalej: „Konkurs”) jest ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK PRADENT z siedzibą w Ciechocinku ul. Bema 37a NIP 559 155 90 19(dalej: „Organizator”). Konkurs nie stanowi jakiejkolwiek gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym nie jest loterią fantową ani promocyjną), ani też

czytaj dalej

ul. Bema 37a, Ciechocinek

budynek Przychodni Lekarskiej

+48 723 136 201

zadzwoń i umów się na wizytę

Tylko u nas

bezbolesne znieczulenie komputerowe